Meer dan 40% arme Nederlanders verwacht arm te blijven

Leonard Cohen bezong de situatie in 1988 in zijn nummer “Everybody knows“. Met name de phrase “The poor stay poor, the rich get rich. That’s how it goes. Everybody knows.” geeft de situatie aardig weer. Dit weekend werd een onderzoek gepubliceerd door actualiteiten programma “Een Vandaag“. Uit een kwantitatieve steekproef bleek dat 44% van de Nederlanders die zichzelf arm vinden verwachten dat deze situatie uitzichtloos is. Negen van de tien ondervraagden gaan zelfs nog een stapje verder en stellen dat zij hier niets aan kunnen doen. De economische situatie en andere externe gevolgen zijn voor hen de oorzaak voor deze uitzichtloze situatie.

De verzorgingsstaat bestaat niet meer!

De ontwikkelingen in Nederland zijn als een dief in de nacht binnengeslopen in het systeem. Het is de overheid aan te rekenen dat zij nooit iets gedaan heeft om de Nederlander bewust te maken van de onhoudbaarheid van het systeem. Natuurlijk, men kan zelf rekenen en snapt dat een rekenkundig probleem ontstaat wanneer de “babyboom generatie” met pensioen wil. Maar de échte feiten en een toekomstvoorspelling zijn nooit met de Nederlander gedeeld. Dít is de echte reden waarom het momenteel minder goed gaat in Nederland.

De verzorgingsstaat bestaat niet meer. Dat betekent dat de Nederlander zelf verantwoordelijk is voor zijn leven, inclusief de financiën, en er alleen in uitzonderlijke gevallen een vangnet is. Eigen initiatief wordt daarmee met de dag belangrijker. Het is de manier om afhankelijkheid van externe factoren los te laten.

De schuld afschuiven veranderd de situatie niet 

Hoewel de politiek veel aangerekend kan worden en ik de eerste van vele stuurlui ben die genoeg heeft aan te merken op de Nederlandse politiek, veranderd dit de inhoud van uw portemonnee niet. Het heeft daarmee – hoe rancuneus dit ook mag klinken – te maken met prioriteiten. Waar ligt uw prioriteit?

Een alternatief – let op; ik zeg hier een alternatief, dus niet op de hele samenleving van toepassing – ligt in het tonen van eigen initiatief en laagdrempelig en relatief eenvoudig een eigen onderneming starten. Dit kan online. Want zonder aanzienlijke investeringen is het mogelijk met een pc of laptopje en een internetverbinding online een aanvullend inkomen of pensioen op te bouwen. Denk daar maar eens over na.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: